IntellinQ
Spatial Data Management

Ruimtelijke Datamanagement Oplossingen

IntellinQ biedt datamanagement oplossingen voor de ruimtelijke informatievoorziening van organisaties. Datamanagement stelt organisaties in staat om eigen gegevens en gegevens uit externe bronnen in te winnen, te integreren en te distribueren. De aanpak van IntellinQ onderscheidt zich doordat de gehele datamanagementketen van bron tot eindgebruiker wordt geïntegreerd en geautomatiseerd. Het integrale beheer van ruimtelijke gegevens biedt een adequate informatievoorziening voor de primaire processen in data-gedreven organisaties en speelt in op de eisen van de toekomstige informatievoorziening.

De toekomstige informatievoorziening gaat uit van een netwerk van gekoppelde gegevensbronnen die geïntegreerd worden om aan de informatievraag van eindgebruiker te kunnen voldoen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en Linked Open Data (LOD). De integratie van koppelingen en afhankelijkheden tussen databronnen speelt een steeds belangrijkere rol in het beheer van de datamanagementketen.

GeolinQ, bouwsteen van de toekomst

IntellinQ levert het softwareplatform GeolinQ om de integratie van de datamanagementketen van de ruimtelijke informatievoorziening mogelijk te maken. GeolinQ speelt op de eisen van de data-gedreven organisaties waarin eindgebruikers in staat worden gesteld om zelf gegevens te kunnen inlezen, beheren, koppelen en publiceren. GeolinQ is ontworpen om grote hoeveelheden ruimtelijke gegevens te verwerken zoals puntenwolken, rastergegevens en vectorgegevens. Alle ruimtelijke gegevens kunnen binnen GeolinQ door eindgebruiker worden voorzien van opmaak door middel van stijlen en kleurenschalen. Externe databronnen zoals basisregistraties kunnen worden gekoppeld worden aan eigen gegevens en worden ontsloten binnen en buiten de organisatie. De gegevensintegratie van interne en externe gegevensbronnen maakt GeolinQ tot bouwsteen van de toekomst voor de ruimtelijke informatievoorziening van data-gedreven organisaties.

Branche specifieke toepassingen

Ruimtelijk datamanagement kent vele toepassingsgebieden variërend van de hydrografische sector tot de lokale overheden. Het GeolinQ platform is breed inzetbaar en kan worden toegepast in vrijwel elke branche. De implementatie en configuratie van GeolinQ vereist soms branche specifieke kennis van de gegevensmodellen om aan de informatievraag te voldoen. IntellinQ werkt daarom nauw samen met partners om klanten te bedienen met branche gerichte toepassingen en dienstverlening. Onze partners kunnen GeolinQ implementaties uitvoeren of beschikken over aanvullende applicaties die naadloos aansluiten op het GeolinQ platform. Samen met onze partners spelen we in op branche specifieke ontwikkelingen en klantvragen.