GeolinQ
Spatial Data Management

Projecten in Beeld

Projecten in Beeld is een GeolinQ configuratie voor gemeenten die gericht is op het visualiseren en communiceren over projecten aan medewerkers en naar keuze ook burgers en andere belanghebbenden. Door het integraal beheren van de projectregistratie en gebruik te maken van specifieke informatieproducten voor de verschillende doelgroepen worden de gemeenten in staat gesteld om transparantie te bevorderen, betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten en de impact van hun projecten te vergroten.

Verschillende gemeenten verschillende projecten

Verschillende gemeenten kunnen verschillende soorten projecten uitvoeren, afhankelijk van hun specifieke behoeften, doelstellingen en demografie. Projecten kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals infrastructuur, stadsontwikkeling, milieubescherming, sociale voorzieningen, economische ontwikkeling, cultuur en recreatie, en nog veel meer.

Met GeolinQ kan de gegevensstructuur van de projecten worden aangepast aan de verschillende soorten projecten en de specifieke wensen van de gemeente. Hiermee speelt Projecten in Beeld in op de specifieke wensen en eisen van de medewerkers en andere belanghebbenden.

Integraal projectbeheer

Gemeenten moeten een overzicht hebben van alle projecten die ze uitvoeren, inclusief lopende, geplande en afgeronde projecten. De status van projecten wordt vaak bijgehouden in verschillende systemen of gewoon in Excel sheets. Het samenbrengen van alle geplande, lopende en afgeronde projecten vanuit de afdelingen binnen gemeenten is het startpunt van Projecten in Beeld.

Projecten uit verschillende afdelingen kunnen in GeolinQ worden samengevoegd tot een integrale projectregistratie. De projectinformatie kan decentraal worden beheerd, automatisch worden samengevoegd en centraal worden ontsloten naar medewerkers en naar keuze ook burgers en andere belanghebbenden. Projecten kunnen ook direct in GeolinQ worden beheerd door de projectmanagers en projectleiders in het GeolinQ projectportaal.

Peel en Maas

De gemeente Peel en Maas onderzoekt om met GeolinQ projectinformatie op één plek door de projectleiders zelf te laten beheren en vervolgens centraal te ontsluiten binnen de gemeente.

“Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om projectinformatie, bestaande uit administratieve en geodata, op één plek te beheren en te ontsluiten via de centrale gemeentelijke GIS-viewer.”

Programmeer de Stad

Het soort projecten dat een gemeente uitvoert, is afhankelijk van de prioriteiten en doelstellingen van het lokale bestuur en de behoeften van de inwoners. Elke gemeente kan unieke projecten uitvoeren die zijn afgestemd op de specifieke context en uitdagingen van die gemeenschap. Het identificeren, prioriteren en selecteren van projecten op basis van strategische doelstellingen en beschikbare middelen is hierin essentieel. Hoe komt een gemeente tot een projectportfolio dat recht doet aan de behoeften van de gemeente?

In samenwerking met Verbeter de Stad heeft IntellinQ een configuratie ontwikkeld waarin projectinitiatieven van belanghebbenden inzichtelijk worden gemaakt. Met Programmeer de Stad worden de projectinitiatieven in een stedelijk programmeerproces omgezet naar een projectportfolio binnen de gemeentelijke budgetten en prioriteitstelling. De geselecteerde projecten worden opgenomen in Projecten in Beeld voor visualisatie en communicatie naar medewerkers en belanghebben.

Ontdek de kracht en flexibiliteit van Projecten in Beeld met GeolinQ.

Neem contact met ons op