GeolinQ
Spatial Data Management

BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) legt objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op een eenduidige manier met een 20 centimeter nauwkeurigheid vast. Dit leidt tot een gedetailleerde objectenkaart van Nederland. Het Kadaster is de beheerder van de landelijke voorziening van de BGT.

De BGT maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De beheerders van de objecten zijn tevens bronhouder van de BGT objecten. Dit zijn onder andere alle gemeenten, provincies, defensie, Rijkswaterstaat en Prorail. Met de BGT kan voor elk object vastgesteld worden wie de beheerder is en wat de exacte beheergrenzen zijn.

Voor elke organisatie met werkprocessen voor beheer van de objecten is de BGT essentieel.

BGT vanuit PDOK

De landelijke voorziening van de BGT levert dagelijks updates aan PDOK. De BGT is door iedereen vanaf PDOK te downloaden in de vorm van een GML bestand. Met GeolinQ kunnen de BGT GML bestanden worden ingelezen. De BGT objecten zijn met alle attributen zijn voor direct gebruik beschikbaar.

Informatieproducten

Op basis van de BGT gegevens kunnen in GeolinQ maatwerk informatieproducten worden geconfigureerd. Voorbeelden van informatieproducten in werkprocessen die gebruik maken van het BGT zijn:

  • Koppeling van BGT met assetmanagementbeheer zodat het exacte beheergebied en oppervlak van bijvoorbeeld een te beheren grasveld. Administratieve gegevens over de omvang van beheergebied kunnen hierdoor getoetst worden de geografische werkelijkheid en mogelijke aangrenzende beheergebieden zijn in een oogopslag inzichtelijk.
  • Een themakaart met alle provincie en gemeentelijke beheerders van wegobjecten in een wijk om de afstemming van wegwerkzaamheden goed te coördineren.
  • Een adressenlijst van alle verblijfsobjecten direct gelegen aan de te onderhouden objecten in een geselecteerd gebied voor het versturen van informatie over te geplande werkzaamheden aan alle inwoners.

Voor sommige informatieproducten kan de BGT gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens door het configureren van referenties. Het laatste informatieproduct voorbeeld wordt gerealiseerd door een selectie uit de BGT geografische met een buffer te doorsnijden met verblijfsobjecten.

De gegevens uit de BGT zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het BGT ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer de BGT informatieproducten op maat voor jouw werkprocessen met GeolinQ.

Neem contact met ons op