GeolinQ
Spatial Data Management

BAG

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat alle adressen en gebouwen in Nederland. Het BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Gebouwen worden in de BAG vastgelegd in pand-, ligplaats-, standplaats-, en verblijfsobjecten. Alle objecten, zijn aangeduid met een unieke BAG-ID en zijn gekoppeld aan een adres. Met de BAG zijn alle gebouwen en adressen eenduidig geregistreerd.

De gemeenten zijn de bronhouders van de BAG en leveren de BAG aan de Landelijke Voorziening (LV). Het Kadaster beheert de landelijke voorziening en stelt de BAG gegevens op verschillende manieren beschikbaar. Voor elke organisatie die adressen en gebouwen in toepast in haar werkprocessen is de BAG onmisbaar.

BAG Leveringen

De BAG wordt vanuit de landelijke voorziening in verschillende varianten geleverd. Deze varianten worden beschreven in de presentatie Beslisboom BAG 2.0 van het Kadaster. Voor het ophalen van de BAG bestaan de volgende opties:

  • BAG Extract waarmee de gehele objectregistratie voor Nederland of een deelgebied geleverd wordt. Via een abonnement kunnen gegevensmutaties na levering van een BAG extract dagelijks of maandelijks worden geleverd via de Generieke Download Service (GDS) of real-time via Digilevering.
  • BAG WFS waarmee selecties van de BAG opgehaald kunnen worden. 
  • De service wordt dagelijks geactualiseerd. De WFS service biedt niet de volledige BAG. Van  objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) wordt bijvoorbeeld alleen het hoofdadres geleverd.

BAG Standaardconfiguratie

Met de BAG standaardconfiguratie voor GeolinQ kan het BAG extract worden geïmporteerd en kunnen automatisch de BAG mutaties vanuit de GDS van het Kadaster worden opgehaald.

De configuratie verwerkt de BAG tot standaard informatieproducten die zijn samengesteld in samenwerking met de BAG klanten van GeolinQ. De standaard informatieproducten kunnen eenvoudig worden uitgebreid of aangepast.

Gebruikers beschikken met de configuratie over de meest actuele informatie uit de BAG. Ga voor meer informatie naar de brochure: BAG Standaardconfiguratie.

BAG WFS

De BAG kan met GeolinQ ook voor gebieden via de WFS interface opgehaald worden vanuit PDOK. Het ophalen van de BAG via PDOK met GeolinQ is een goed alternatief als de beperkte deze BAG levering voldoet voor de toepassing van de gebruiker.

Informatieproducten

Op basis van de BAG kunnen in GeolinQ uiteenlopende informatieproducten worden gerealiseerd. Voorbeelden zijn:

  • Een themakaart met de status van panden (in aanbouw, in gebruik, buiten gebruik) om de vastgoedontwikkeling in een wijk te monitoren.
  • Een adressenlijst van alle verblijfsobjecten in een geselecteerd gebied voor het versturen van informatie over een evenement aan alle inwoners.
  • Een lijst van verblijfsobjecten waarvan het gebruiksdoel het afgelopen jaar is gewijzigd (van bijvoorbeeld bedrijfspand naar woning) om veranderingen in gebruik te monitoren.  
  • Een themakaart met alle bedrijven in de gemeente om de economische bedrijvigheid in wijken te monitoren.

Voor sommige informatieproducten kan de BAG gekoppeld worden aan de andere basisregistraties en eigen gegevens door het configureren van referenties. Het laatste informatieproduct voorbeeld wordt gerealiseerd door de BAG via het BAG ID van een verblijfsobject te koppelen aan vestigingsadres uit het HR.

De gegevens uit de BAG zijn na het uitvragen in GeolinQ direct beschikbaar in de geconfigureerde informatieproducten. Met GeolinQ hebben organisaties de zekerheid dat de informatieproducten uit het BAG ten behoeve van de werkprocessen actueel en volledig zijn.

Integreer maatwerk informatieproducten van de BAG in jouw werkprocessen met GeolinQ

Neem contact met ons op