GeolinQ
Spatial Data Management
Rijkswaterstaat,
Edwin Auer
“Met GeolinQ is een innovatieve oplossing gemaakt om natuurwaarden scores beschikbaar te krijgen voor werkzaamheden in het beheergebied van Rijkswaterstaat. Hiermee is er meer inzicht over aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten.”

Wat was de uitdaging?

Het beschikbaar maken van natuurwaarden scores door gebruik te maken van waarnemingen die aanwezig zijn in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

Hoe hebben we het aangepakt?

Elk kwartaal ontvangen we een datalevering van NDFF. De miljoenen waarnemingen in deze database worden door GeolinQ automatisch omgezet naar een score per hoofdsoort in gebieden van 50x50m. Vervolgens wordt automatisch met de GeolinQ NDFF configuratie de natuurwaarde score berekend.

Wat was het resultaat?

De verkregen natuurwaarde scores zijn beschikbaar met een GIS service zodat we deze makkelijk kunnen bekijken met een Geoweb viewer. De gebruikers zijn zeer tevreden met deze innovatieve oplossing. In 2021 heeft deze oplossing de Rijkswaterstaat Gouden Modderkruiper gewonnen, een onderscheiding voor projecten waarin natuur en ecologie een belangrijke rol spelen.